Hopmans Aannemers BV

Een selectie van de werken waar we trots op zijn

Plateau t.b.v. assemblage windmolens, Oude Zeug

3 ha prefab locatie 18.500 ton /11.500m3 menggranulaat getransporteerd, aangebracht, verdicht en geprofileerd. Dit alles uitgevoerd binnen 7 werkdagen.

Naar foto's

Dijkverzwaring Gemeente Hollands Kroon

Wij zijn trots te hebben kunnen meewerken aan dit veelomvattende project waar diverse overheidsinstanties bij betrokken waren.

Naar foto's

Stadsverwarming Amsterdam

In 2018 is Vattenfall gestart met het optimaliseren van warmtenetten in Amsterdam. Hopmans Aannemers werkt mee met Denys Engineers & Contractors aan de uitvoering ervan.

Naar foto's

Windplan Wieringermeer

Ten behoeve van de bouw van 99 windmolens verrichten wij grond- en graafwerkzaamheden. De groene stroom komt ten bate van 370.000 huishoudens. Het is het grootste windplan in Nederland.

Naar foto's

Wegomlegging Harlingen

Gedurende een periode van negen maanden hebben wij meegewerkt aan de omlegging van de N31 bij Harlingen.

Naar foto's

Viskweekvijver

Voor Rijkswaterstaat hebben wij diverse viskweekvijvers oftewel krabbenbassins aangelegd in de Wieringermeer.

Naar foto's

Afvalverwerking

Voor Sortiva Alkmaar dragen wij bij aan verwerking van allerlei soorten afval. Voor Sortiva Vijfhuizen is dat verwerking van organisch materiaal t.b.v. totstandkoming van compost.

Naar foto's
Noorderkwelweg 4
1771 MG Wieringerwerf