Hopmans Aannemers BV

Een selectie van de werken waar we trots op zijn

Dijkverzwaring Gemeente Hollands Kroon

Wij zijn trots te hebben kunnen meewerken aan dit veelomvattende project waar diverse overheidsinstanties bij betrokken waren.

Naar foto's

Windplan Wieringermeer

Ten behoeve van de bouw van 99 windmolens verrichten wij grond- en graafwerkzaamheden. De groene stroom komt ten bate van 370.000 huishoudens. Het is het grootste windplan in Nederland.

Naar foto's

Wegomlegging Harlingen

Gedurende een periode van negen maanden hebben wij meegewerkt aan de omlegging van de N31 bij Harlingen.

Naar foto's

Viskweekvijver

Voor Rijkswaterstaat hebben wij diverse viskweekvijvers oftewel krabbenbassins aangelegd in de Wieringermeer.

Naar foto's
Noorderkwelweg 4
1771 MG Wieringerwerf