Periode: 2018-heden
Status: in uitvoering
Opdrachtgever: Aannemingsmaatschappij Van Gelder

Windplan Wieringermeer

Ten behoeve van de bouw van 99 windmolens verrichten wij grond- en graafwerkzaamheden. De groene stroom komt ten bate van 370.000 huishoudens. Het is het grootste windplan in Nederland.

Noorderkwelweg 4
1771 MG Wieringerwerf