Hopmans Aannemers BV

Brede expertise met het aanleggen van zowel halfverhardingen
als allerlei andere soorten verhardingen

De aanleg en reconstructie van betonverhardingen en bestrating evenals het profileren van zandwegen en half-verhardingen. U kunt denken aan het aanbrengen van korrel, zand, verdichten, verharden etc. Voorbeelden zijn:

  • betonpleinen
  • dijkverzwaring
  • toevoerwegen

 

Betonplaten leggen

Half-verhardingen

Dijkverzwaring

Aanleg grastegels

Noorderkwelweg 4
1771 MG Wieringerwerf