Hopmans Aannemers BV

Periode: 2014 - 2015
Status: uitgevoerd
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Viskweekvijver

Voor Rijkswaterstaat hebben wij diverse viskweekvijvers oftewel krabbenbassins aangelegd in de Wieringermeer.

Noorderkwelweg 4
1771 MG Wieringerwerf