Loonbedrijf Hopmans

Voor uw slootonderhoud staan wij klaar met mankracht en het juiste materieel

Slootonderhoud

Het periodiek onderhouden van sloten en andere waterwegen is de basis voor een goede waterhuishouding. Dit is tegenwoordig niet alleen belangrijk om een goede doorstroming in de sloot te bevorderen en wateroverlast te voorkomen, maar ook erkennen wij dat waterkwaliteit en ecologie van groot belang zijn. Uiterlijk vóór de 3e maandag in oktober verlangt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) dat door hen aangewezen sloten schoon zijn. Dan vindt ook de jaarlijkse schouw plaats. In feite moet u de sloot echter gedurende het hele jaar onderhouden. Hopmans Loonbedrijf kan u daarmee helpen.

Zo beschikken wij over machines om te maaikorven, klepelen, baggeren etc.

Vanzelfsprekend kunt u ons ook benaderen voor het maaien van uw wegbermen. Daarvoor hebben wij diverse klepelmaaiers tot onze beschikking. Onze werktuigen hebben een groot motorvermogen. Ze kunnen daarom hoog opgaand gewas maaien en hebben geen last van obstakels zoals dikke takken of afval.

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op.

 

Noorderkwelweg 4
1771 MG Wieringerwerf