Loonbedrijf Hopmans

Egaliseert en vlakt tot een uiterst effen oppervlak

Al sinds begin jaren 90 heeft Loonbedrijf Hopmans ervaring opgedaan met het egaliseren van land na de oogst. Het meeste grondverzetwerk wordt uitgevoerd met een schuifdozerbak omdat dit het meest efficient werkt. Inmiddels is het allergrootste grondverzetwerk in Noord-Holland achter de rug en liggen de percelen gemiddeld in profiel en is het steeds vaker alleen noodzakelijk om na te poetsen. Hiervoor gebruiken wij een 7,50 m kilverbak om een net resultaat achter te laten. Deze machine is licht uitgevoerd zodat onnodige bodemverdichting wordt vermeden. Mocht er wel groter grondvezet nodig zijn zetten wij een dozerbak met rupstrekker in om bodemverdichting te minimaliseren.

Zie eveneens informatie over egaliseren onder het kopje Grondbewerking (Akkerbouw).

Noorderkwelweg 4
1771 MG Wieringerwerf